Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015

Ίσως είναι μια αληθινή δοκιμασία αγάπης

Της δεν γράφει ποίηση
Της είναι ποίηση
και οι καμπύλες του σώματός σας,
Διάβασα τα θραύσματα, μια εύθραυστη ψυχή ...
Της υπέφερε από την αγάπη, και εγώ επίσης.
Τώρα μπορώ να ξεκουραστεί,
Μπορεί να είναι ότι μπορώ να πάω,
αλλά δεν είναι πολύ αργά για να κοιτάξουμε,
για μένα, για τη λαχτάρα για εσάς,
εγκαύματα και το βάρος της μοναξιάς,
είναι πολύ βαρύ για μένα να αναλάβει μόνη της,
Τώρα, πρέπει να είμαι στο δρόμο μου.
Όντας το ήμισυ όταν είναι, ολόκληρο,
Ίσως είναι μια αληθινή δοκιμασία αγάπης,
Είδα, δεν ήξερα, ότι ήταν, η τελευταία φορά.